Początki flagi UE

Historia powstania flagi Unii Europejskiej sięga 1955 roku, kiedy to została ona zaproponowana przez Roberta Schuman’a, współtwórcę Wspólnot Europejskich. Flaga składała się wtedy z 12 gwiazd, symbolizujących 12 państw członkowskich. Każda gwiazda miała być symbolem jedności i solidarności między narodami Europy.

Pierwsza wersja flagi została oficjalnie uznana przez Radę Europy w 1955 roku. Została ona jednak zmieniona w 1986 roku, kiedy do Unii Europejskiej dołączyły nowe państwa członkowskie. Liczba gwiazd na fladze zwiększyła się do 15.

Znaczenie barw flagi UE

Kolory flagi Unii Europejskiej są bardzo istotne dla jej symboliki. Barwy biało-niebieskie mają swoje źródło w tradycji heraldycznej Francji i Holandii. Biały symbolizuje pokój i czystość, a niebieski – wiarę, lojalność i nadzieję.

Kolor niebieski jest również uważany za symbol jedności europejskiego społeczeństwa oraz jego aspiracji do integracji. Gwiazdy na fladze są również ważnym symbolem, ponieważ są one postrzegane jako symbol jedności i solidarności między narodami Europy.

Oficjalne ustanowienie flagi UE

Flaga Unii Europejskiej została oficjalnie ustanowiona przez Traktat o Unii Europejskiej (TUE) w 1992 roku. TUE określa również proporcje flagi oraz jej kolory: biały i niebieski. Flaga ta stała się oficjalnym symbolem Unii Europejskiej i jest obecnie uznawana na całym świecie.

Flaga Unii Europejskiej jest obecnie widoczna we wszystkich instytucjach unijnych oraz na budynkach publicznych w całej Europie. Jest ona także czasem używana przez organizacje pozarządowe i inne grupy społeczne, aby promować idee europejskości.

Symbolika flagi UE

Flaga Unii Europejskiej ma dla jej obywateli szczególne znaczenie symboliczne. Gwiazdy na fladze są postrzegane jako symbol jedności i solidarności między narodami Europy oraz aspiracji do integracji europejsko-narodowej. Kolor niebieski ma również swoje źródło w tradycji heraldyczne Francji i Holandii.

Flaga Unii Europejskiej stanowi ważny element tożsamości europejczyków i stanowi symbol ich więzi ze sobą oraz ich aspiracji do lepszej przyszłości dla całej Europy. Jest ona tak samo ważna dla obecnych obywateli UE, jak i dla tych, którzy dopiero planują do nich dołączyć.

function pinIt() { var e = document.createElement('script'); e.setAttribute('type','text/javascript'); e.setAttribute('charset','UTF-8'); e.setAttribute('src','https://assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999); document.body.appendChild(e); }

By admin