Referencje

Tytuł
2009 Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja

2009 Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja

Roboty zostały wykonane z należytą starannością. 

2009 PwiK Gdynia

2009 PwiK Gdynia 

Roboty zostały wykonane w terminie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Z pełnym przekonaniem polecamy firmę do realizacji robót. 

2008 ZWiK Racibórz

2008 ZWiK Racibórz 

Powyższe prace zostały wykonane solidnie, z należytą starannością, terminowo i zgodnie z wymaganymi warunkami technicznymi. 

2008 PWiK Przemyśl

2008 PWiK Przemyśl  

Prace prowadzone były sprawnie z zachowaniem należytej staranności. 

2008 PWiK w Kaliszu

2008 PWiK w Kaliszu 

Zalecane prace były wykonane terinowo z należytą starannością oraz fachową wiedzą. Firma polceana jest przez nasze przedsiębiorstwo jako rzetelna, fachowa i terminowa.

2007 MWiK Kędzierzyn-Koźle

2007 MWiK Kędzierzyn-Koźle

Zadanie zostało wykonane wg wymogów warunków FIDIC (Red Book) należycie i z dużą starannością. Prace związane z wykonaniem renowacji kanalizacji sanitarnej prowadzone były z dużym zaangażowaniem.

2006 Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

2006 Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 

Prace zostały wykonane w bardzo krótkim okresie czasu, zgodnie z dokumentacją oraz należytą starannością. Uważamy, że jest to firma sprawdzona i godna polecenia. 

2006 MWiK Piła

2006 MWiK Piła 

Wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową. 

2006 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna

2006 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna 

Renowacja czynncyh technologicznie kanałów rurowych sanitarnych, ogólnospławnych i deszczowych metodą bezwykopową według systemu POLEC.

2005 Wodociągi Kielce

2005 Wodociągi Kielce 

Modernizację w/w kanałów sanitarnych  TECO Spółka z o.o. wykonała metodą bezwykopową typu POLEC. Prace zostały zrealizaowane w umownych terminach. 

2004 PWiK Tarnowskie Góry

2004 PWiK Tarnowskie Góry 

Stwoerdza się, że powyższe prace zostały wykonane z należyta starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzgodnieniami z inwestorem oraz terminami określonymi w umowie. 

2004 MWiK Piła

2004 MWiK Piła 

Roboty zostały wykonane w sposób nie budzący zastrzeżeń co do stopnia fachowości wykonawcy o czym świadczy bezusterkowy odbiór końcowy. Wykonawca w trakcie prowadzonych robót wykazał się dużą odpowiedzialnością, prace zostały wykonane w terminie. 

2004 a.hak

2004 A.Hak 

Wykonanie i modernizacja kanału deszczowego o łącznej długości 410,30mb metodą POLTEC w ul. Pryncypalnej w Łodzi. Roboty zrealizowane zostały terminowo, fachowo i z należytą starannością.

 

 

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO