Czyszczenie wodociągów PROGRESS

Tytuł
Czyszczenie wodociągów PROGRESS

GŁÓWNE ZALETY CZYSZCZENIA METODĄ PROGRESS

  • duża skuteczność usuwania osadów
  • minimalna ilość przecięć wodociągu
  • szybkość czyszczenia pozwalająca na krótkotrwałe przerwy w dostawach wody

W wodociągach podczas ich eksploatacji powstają różnorodne osady chemiczne i biologiczne powodujące zmniejszenie ich przekroju czynnego, zwiększenie strat hydraulicznych, zabarwienie się, zanieczyszczenie wody itp.

Z naszych doświadczeń wynika, że dużo zanieczyszczeń zostało wprowadzonych do rurociągów w czasie ich budowy. Są to belki, deski, kamienie, części ubrań, puszki i inne, które usuwamy z eksploatowanych wodociągów. Dlatego wskazane jest wykonanie czyszczenia odbiorowego nowego wodociągu, żeby mieć 100% gwarancji, że oddajemy do eksploatacji czysty i drożny wodociąg.

Zakłady Wodociągowe stosują nowoczesne i kosztowne metody uzdatniania wody.

Produkują bardzo dobrą jakościowo, czystą i wolną od zanieczyszczeń wodę, która…

TRAFIA DO BRUDNYCH WODOCIĄGÓW GDZIE ULEGA WTÓRNEMU ZANIECZYSZCZENIU

Zakłady Wodociągowe stosują nowoczesne, kosztowne pompy o dużej mocy, które muszą...

TŁOCZYĆ WODĘ PRZEZ PRZEWĘŻONE OSADEM WODOCIĄGI

Ekonomicznie uzasadnione jest więc przeniesienie części nakładów z uzdatniania i pompowania wody na czyszczenie rurociągów przesyłowych. Po czyszczeniu wodociągów zauważalna jest skokowa zmiana jakościowa polegająca na osiągnięciu dużej czystości wody w punktach odbioru i zmniejszeniu poboru energii do jej pompowania. Oszczędność energii wynika z różnicy ilości energii potrzebnej do przepompowania tej samej ilości wody przed i po czyszczeniu.
Metoda PROGRESS polega na hydromechanicznym usuwaniu osadów z wewnętrznych powierzchni wodociągów za pomocą systemu czyszczaków z elektronicznymi czujnikami pozwalającymi na zdalne śledzenie czyszczaków w terenie. Ma to kapitalne znaczenie w przypadku zatrzymania się czyszczaka na jakiejkolwiek przeszkodzie stałej, takiej jak zamknięte zasuwy, wystające do wnętrza wodociągu odwodnienia lub odpowietrzenia itp.
Czyszczaki dobierane są indywidualnie w zależności od średnicy rurociągu, grubości osadu, twardości osadu, długości czyszczonych odcinków, geometrii łuków, kolan, trójników, itp.

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO