Oferta

Tytuł

Współczesne aglomeracje i miasta oraz duże zakłady przemysłowe posiadają niezbędną do prawidłowego ich rozwoju podziemną infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, która wymaga ciągłego nadzoru. W czasie jej eksploatacji napotykamy na problemy związane z jej dostosowaniem do zmieniających się warunków technicznych i prawnych oraz na problemy związane z ich złym stanem technicznym. Szczególnie bolesne są problemy związane ze złym stanem technicznym sieci objawiające się awariami. Problemy te stają się szczególnie uciążliwe w sytuacji, kiedy ruch drogowy osiągnął wysokie natężenie, a przepisy o ochronie środowiska stają się coraz bardziej rygorystyczne. Awaria wodociągowa czy kanalizacyjna to przerwy w dostawach wody, brak odpływu ścieków, infiltracja wody gruntowej do ścieków i dalej do oczyszczalni ścieków, eksfiltracja ścieków do wód gruntowych, wykopy w ciągach komunikacyjnych. Jednocześnie każdy wykop jest wielką przeszkodą dla systemów komunikacyjnych i zagrożeniem dla infrastruktury podziemnej. Dlatego od kilkudziesięciu lat z powodzeniem stosuje się na świecie bezwykopowe metody renowacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

TECO proponuje zaawansowaną technologicznie alternatywę dla drogich i uciążliwych metod wymiany bądź naprawy kanalizacji tradycyjnymi metodami wykopowymi. Bez ingerencji w nawierzchnię przykrywającą sieć, bez względu na głębokość jej posadowienia oraz poziom wód gruntowych, przy użyciu specjalistycznego sprzętu możemy oczyścić rurociąg, a następnie go naprawić.

TECO oferuje zaawansowane technologie bezwykopowe:

Technologie bezwykopowe stosujemy do wszystkich rodzajów kanałów i wodociągów oraz rurociągów przemysłowych w całym zakresie stosowanych średnic i kształtów niekołowych.

TECO ma swój udział w konwersji pomocy skierowanej na ochronę środowiska, na konkretne działania w ochronie wód podziemnych i poprawie bilansu wodno-ściekowego w polskich miastach. Regularnie realizujemy prace renowacyjne na budowach wygranych na przetargach publicznych organizowanych w ramach programów pomocy UE.

Firma TECO prowadzi ciągłe, bieżące badania jakości oraz doświadczenia i próby z nowymi materiałami i technologiami pomagającymi utrzymać światowe parametry techniczne przy utrzymaniu niskiej ceny produktu. Rozwój technologiczny połączony jest z rozwojem technicznym firmy oraz ze wzrostem kwalifikacji zatrudnionych w firmie pracowników.

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO