Władze spółki

Tytuł

RADA NADZORCZA

 

Servando Sierra Marti
Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Manuel Gonzalez Sardina 
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

 

Marek Sobiecki
Członek Rady Nadzorczej

   

ZARZĄD

 

Ireneusz Polczyk
Prezes Zarządu

 

 

 

 

 

Urszula Kołodziejczak
I Wiceprezes Zarządu

 

 

 

 

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO