Polityka jakości

Tytuł
Polityka Jakości
 • udoskonalanie stosowanych technologii,
 • doskonalenie środowiska pracy i infrastruktury,
 • partnerska współpraca z klientami,
 • ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością
Nadrzędnym celem firmy TECO Sp. z o.o. jest zaspokajanie potrzeb i spełnianie oczekiwań naszych klientów w zakresie bezwykopowych renowacji kanałów, wodociągów i rurociągów przemysłowych z zastosowaniem najwyższych standardów technologicznych przy zachowaniu wysokiej jakości wykonywanych usług.

Gwarancją osiągnięcia powyższych celów jest:

 • permanentne badanie i udoskonalanie stosowanej technologii,
 • wdrażanie nowych, zaawansowanych technologii,
 • tworzenie usług w oparciu o własną myśl techniczną,
 • zachowanie wysokiej konkurencyjności wobec innych usługodawców,
 • optymalizacja kosztów wytwarzania.

Realizacja tych celów następuje poprzez:

 • zaangażowanie najwyższego kierownictwa w pracy na rzecz jakości,
 • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością ukierunkowane na integracje z innymi systemami zarządzania,
 • współpracę z klientami, w celu poznania ich potrzeb i oczekiwań,
 • partnerską współpracę z dostawcami,
 • udoskonalanie wewnętrznej komunikacji w Firmie,
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników,
 • doskonalenie środowiska pracy i infrastruktury,
 • propagowanie i wdrażanie zasady "klienta wewnętrznego".

System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000 obowiązuje w naszej firmie już od 2005 roku. Pierwszy certyfikat ISO 9001:2000 był wydany przez niemiecką jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland.

 Certyfikat
Nasza firma pomyślnie przeszła ponowny audyt certyfikujący Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008, wdrożonego przy współpracy z Centrum Doradczo Szkoleniowym DPF MALON. Certyfikat jakości, otrzymany przez TECO potwierdza skuteczność funkcjonowania naszego systemu zarządzania i tym samym jest dowodem na naszą zdolność do realizacji wyrobów i usług o stałej, wysokiej jakości, spełniających oczekiwania Klientów i przepisów prawa. Tym razem certyfikat na zgodność systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2008 został wydany przez BM TRADA CERTIFICATION.   Certyfikat ISO 9001:2008 PL
   Certyfikat ISO 9001:2008 ENG
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO