Dotacje unijne

Tytuł

Phare 2001 Spójność Społeczna i GospodarczaPhare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza

W roku 2003 otrzymaliśmy dotację w ramach Programu Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza PL01.06.09.02-01 Fundusz Dotacji Inwestycyjnych na zakup "Zestawu do monitoringu sieci wodno-kanalizacyjnych".

Program Rozwoju MSP i InnowacjiProgram Rozwoju MSP i Innowacji

W roku 2005 otrzymaliśmy dotację w ramach Sektorowego Programu Rozwoju MSP i Innowacji na zasadzie pomocy de minimis na projekt System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2000 w ramach działania „Wstęp do jakości SZJ ISO 9001:2000”.

Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności PrzedsiębiorstwSektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

W roku 2006 uzyskaliśmy dotację w ramach SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006; Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje, na zakup robota z kamerą do bezwykopowej renowacji kanałów (ROBOT ROKAN 201)

Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W woku 2007 zostało zakupione urządzenie do czyszczenia kanalizacji ECO-COMBI KAISER – zakup dofinansowany przez Unię Europejską ze środków pomocowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006”.

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO