O firmie

Tytuł

Firma powstała w 1991 roku pod nazwą TECO Technical Consulting. W pierwszych latach działalności zajmowaliśmy się czyszczeniem i naprawami rurociągów przemysłowych i zbiorników w sektorze energetycznym, cukrowniczym i komunalnym. W czasie wykonywania zleceń dla Zakładów Wodociągowych zauważyliśmy ich potrzeby w zakresie renowacji kanałów i wodociągów metodami bezwykopowymi. Zaczęliśmy od technologii reliningu i burstliningu dynamicznego. W 1995 roku wprowadziliśmy na rynek polski technologię czyszczenia wodociągów metodą mechaniczną PROGRESS za pomocą korków elastomerowych i stalowych ze zdalnym śledzeniem ich położenia. Do dnia dzisiejszego wyczyściliśmy około 200 km wodociągów o średnicach od Ø 80mm do Ø 1000mm.

Opierając się na dostawach materiałów podstawowych od partnerów z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Finlandii, rozpoczęliśmy opracowanie własnej technologii naprawy kanałów i rurociągów rękawem termoutwardzalnym. W roku 1996 zastosowaliśmy po raz pierwszy własną technologię naprawy kanalizacji metodą bezwykopową rękawem termoutwardzalnym POLTEC (CIPP). Na podstawie wielu instalacji testowych i pozytywnych badań laboratoryjnych, w 1999 roku COBRTI INSTAL wydał nam Aprobatę Techniczną na „Zestaw elementów do wykonania bezwykopowej renowacji sieci kanalizacyjnej metodą POLTEC®” (nowelizacje w 2001, 2004, 2009). POLTEC® jest chroniony przez Urząd Patentowy RP.

W 2001 roku przekształciliśmy TECO Technical Consulting Spółka Cywilna w TECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (akt założycielski z 21.03.2001 r.).

Nazwa TECO® jest również chroniona przez UP RP.

W 2005 roku uzyskaliśmy certyfikat Systemu Zarządzania wg ISO 9001:2000 wydany przez TÜV CERT (2008 Bureau Veritas Certification).  

W latach 2006-2007 dzięki świadomej polityce rozwoju technologii i jakości świadczonych usług TECO Sp. z o.o. dołączyła do grona czołowych polskich firm z branży bezwykopowej z przychodami na koniec 2008 roku w wysokości 50 milionów złotych przy zatrudnieniu 50 pracowników.

W lipcu 2008 roku 100% udziałów TECO Sp. z o.o. zostało przejęte przez POLAQUA (dawniej P.R.I. " POL-AQUA" S.A.).

Po wejściu do Grupy POLAQUA zwiększyliśmy nasz potencjał przez wzmocnienie kadry technicznej oraz inwestycje w nowoczesne technologie.

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO