Tytuł
2015-09-29

Renowacja kanału sanitarnego DN 600 w ul. Przemysłowej w Świdnicy metodą bezwykpoową z zastosowaniem technologii rękawa termoutwardzalnego z włókniny poliestrowej – ETAP II

„Renowacja kanału sanitarnego DN 600 w ul. Przemysłowej w Świdnicy metodą bezwykpoową z zastosowaniem technologii rękawa termoutwardzalnego z włókniny poliestrowej – ETAP II”

Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Sp.z o.o. Ul. Wrocławska 10 58-100 Świdnica

Wartość 849 265,80

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO