Tytuł

Aktualności

2014-12-23

Renowacja kanałów sanitarnych i ogólnospławnych w Pabianicach

„Renowacja kanałów sanitarnych i ogólnospławnych w Pabianicach”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pabianicach

Ul. Warzywna 3

95-200 Pabianice

2014-12-19

Renowacja kolektora ściekowego „WRR” na odcinku od ul. Cechowej do ul. Ogrodowej w Redzie

„Renowacja kolektora ściekowego „WRR” na odcinku od ul. Cechowej do ul. Ogrodowej w Redzie”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni

Ul. Witomińska 29

81-311 Gdynia

2014-12-19

Renowacja kolektora ściekowego „Oksywskiego” na odcinku od ul. Bosmańskiej do ul. Unruga w Gdyni

„Renowacja kolektora ściekowego „Oksywskiego” na odcinku od ul. Bosmańskiej do ul. Unruga w Gdyni”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni

Ul. Witomińska 29

81-311 Gdynia

2014-09-15

Renowacja kanału betonowe DN 800 i DN 600 metodą rękawa termoutwardzalnego w ul. Piłsudskiego

„Renowacja kanału betonowe DN 800 i DN 600 metodą rękawa termoutwardzalnego w ul. Piłsudskiego”

Wodociągi Płockie Sp. z o.o.

Ul. Harcerza .A. Gradowskiego 11

09-402 Płock

2014-08-04

Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego

„Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego”

„WODKAN” Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Ul. Partyzancka 27

63-400 Ostrów Wielkopolski

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO