Tytuł
2015-07-24

Renowacja kanału sanitarnego DN 600 w ul. Przemysłowej w Świdnicy metodą bezwykpoową z zastosowaniem technologii rękawa termoutwardzalnego z włókniny poliestrowej

„Renowacja kanału sanitarnego DN 600 w ul. Przemysłowej w Świdnicy metodą bezwykpoową z zastosowaniem technologii rękawa termoutwardzalnego z włókniny poliestrowej”

Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Sp.z o.o. Ul. Wrocławska 10 58-100 Świdnica

Wartość 878 220,00

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO