Tytuł
2015-05-29

Renowacja metodą bezwykopową sieci wodociągowej w ul. Długosza w Wałbrzychu metodą natrysku Skotchkote 2400 firmy 3M, średnica wewnętrzna 250 mm i L=330,0 m

„Renowacja metodą bezwykopową sieci wodociągowej w ul. Długosza w Wałbrzychu metodą natrysku Skotchkote 2400 firmy 3M, średnica wewnętrzna 250 mm i L=330,0 m”

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Al. Wyzwolenia 39 58-300 Wałbrzych

Wartość 304 425,00

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO