Tytuł
2015-05-21

Renowacja kanału sanitarnego DN 400 metodą bezwykopową przy pomocy rękawa z włókniny poliestrowej w ul. Kliczkowskiej w Świdnicy

„Renowacja kanału sanitarnego DN 400 metodą bezwykopową przy pomocy rękawa z włókniny poliestrowej w ul. Kliczkowskiej w Świdnicy”

Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Sp.z o.o. Ul. Wrocławska 10 58-100 Świdnica

Wartość 417 216,00

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO