Tytuł
2013-11-12

Renowacja kolektora A od S11 w ul. Bernardyńskiej do S83 w ul. Wrocławskiej w Bydgoszczy

„Renowacja kolektora A od S11 w ul. Bernardyńskiej do S83 w ul. Wrocławskiej w Bydgoszczy”

P.R.I. „POL-AQUA” S.A. Ul. Dworska 1 05-500 Wólka Kozodawska

Wartość 4 991 147,85

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO