Tytuł
2013-05-14

Kontrakt 9b Renowacja kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej – Zaodrze w Oławie

Kontrakt 9b Renowacja kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej – Zaodrze w Oławie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie ul. 3 Maja 30 55-200 Oława

Wartość 4 020 685,50

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO